Coaching & intervisie

Wat is een systemische kijk op werk?

Zoals gezinnen en families systemen zijn, kennen ook organisaties en teams een natuurlijke ordening. Organisaties en teams hebben constant te maken met invloeden van buitenaf en van binnenuit. Deze constante beweging vraagt van medewerkers op elke positie om goed om te kunnen gaan met veranderingen en steeds te zoeken naar een gezamenlijke visie. Succesvolle organisaties en teams hebben oog voor wat hun medewerkers beweegt, zowel vanuit hun persoonlijke situatie als vanuit hun positie binnen de organisatie. 

Systeemconsultaties voor professioneel meesterschap

Om je goed te voelen in het werk dat je doet is het belangrijk dat je persoonlijke visie en vaardigheden aansluiten bij dat wat er van je wordt verwacht binnen je functie. In een coaching traject staan we stil bij welke positie jij inneemt binnen je werk, welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen en hoe je de regie op een plezierige manier kan voeren over je eigen positie. We onderzoeken wat je als professional nodig hebt om je talenten in te zetten, hoe je daar komt en welke invloed jouw handelen heeft op de onderlinge relaties in je professionele leven en daarbuiten zodat je persoonlijke meesterschap wordt vergroot.

Intervisie: het team als belangrijkste leermiddel

Intervisie biedt teams de mogelijkheid om al het individuele leren samen te brengen in gezamenlijk van elkaar leren. Intervisie heeft de vorm van een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied met als doelen de deskundigheid, kwaliteit en het werkplezier te vergroten. Belangrijk bij intervisie is dat collega’s gelijkwaardig zijn. Hierdoor is het makkelijker om je kwetsbaar op te stellen en van elkaar te leren. 

Intervisie gaat over werk gerelateerde situaties. Maar een professional neemt ook zichzelf mee in het werk. Als begeleider helpen we naar de situatie te kijken vanuit systeemtheoretisch perspectief met als doel dat professionals weer meer regie krijgen op wat zij in het werk tegenkomen en zich vitaal blijven voelen ondanks de vaak hoge werkbelasting. 

Aanmelding voor coaching en intervisie

Professionals, teams of organisaties die hun professionele meesterschap willen vergroten vanuit systemisch perspectief kunnen contact opnemen door het contactformulier in te vullen op de site.  We bespreken daarna wat de wensen zijn en maken een offerte op maat.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info