Systeemtherapie: meer dan behandeling van het hele gezin            

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie-en gezinstherapie genoemd. Uitgangspunt van systeemtherapie is dat jouw levenssituatie altijd is ingebed in een sociale context. Deze sociale context kan steunend zijn maar ook ondermijnend waardoor je problemen en klachten ervaart. Je leefsituatie en relaties –wat samen het ‘systeem’ wordt genoemd-  hebben invloed op hoe je je voelt in je leven. Tijdens de therapie is er aandacht voor wat er tussen jou en de anderen gebeurt. Hierdoor kom je sneller tot de kern van waar het knelt. Zo ontstaat er meer begrip tussen jou en de belangrijke mensen in je leven. Relationele lenigheid noemen wij dat graag. 


In welke situaties kan systeemtherapie helpen?

We bieden verschillende vormen van therapie en begeleiding:

 • Gezinstherapie
 • Relatietherapie
 • Therapie bij scheiding
 • Individuele therapie
 • Intervisie en training


Gezinstherapie: De appel bloeit op zijn best in een gezonde boom

Je bent één gezin maar je bent ook allemaal verschillend. Gezinstherapie houdt zich bezig met de relaties binnen een gezin, oftewel de gezinsdynamiek. In deze vorm van therapie gaan we er vanuit dat een verandering van één persoon binnen het gezin zorgt voor verandering bij alle gezinsleden. Jullie als gezin gaan in de therapie op zoek naar een nieuwe balans. In de gesprekken gaan we een samenwerking aan met alle betrokkenen in het systeem. Dat betekent dat ieders visie op wat er speelt in het gezin aandacht krijgt. Zo wordt aan ieders ‘waarheid’ recht gedaan en blijft de therapie in belang van het gezin als geheel. Gezinstherapie biedt een frisse blik op de verschillen die er bestaan in een gezinssysteem en de veerkracht die daarin aanwezig is om bij elkaar betrokken te zijn en weer plezier te hebben met elkaar. 

Relatietherapie: Vuur heeft zuurstof nodig

En dan is er de liefde. Vlinders in je buik en een mooie toekomst die zich voor je ogen vormt. Na een tijdje blijkt dat een liefdesrelatie toch niet vanzelfsprekend op rolletjes loopt. Relatietherapie bespreekt waar het is gaan schuren, de wederzijdse verwachtingen en dat wat juist voor verbinding zorgt. In relatietherapie ga je samen met je partner onderzoeken hoe jullie anders kunnen communiceren zodat je weer dezelfde taal kan spreken. Relatietherapie biedt een veilige ruimte om te (her)ontdekken wie je zelf bent terwijl je de verbinding met de ander kan vasthouden of verstevigen. Intimiteit en seksualiteit zijn hierbij belangrijke thema’s.

In relatietherapie gaat ‘de relatie’ in therapie en niet één of beide individuele partners. Ieders aandeel in de dynamiek wordt onderzocht en niemand wordt als schuldige ervaren. Het is vaak de strijd om de schuldvraag die verandering in de weg staat. Soms blijken de verschillen in wensen, verlangens en verwachtingen niet meer te overbruggen zonder jezelf te verliezen. Relatietherapie biedt ook ondersteuning als je een scheiding overweegt of naar een waardige manier van uit elkaar gaan zoekt.

Bij scheiding en ouderschap: Aandacht voor het verhaal erna

Als je gaat scheiden verandert er veel. Voor jullie zelf, jullie kind(eren) en de mensen om jullie heen. Het zijn emotioneel verwarrende tijden waarbij afscheid genomen wordt van het oude verhaal en er vaak nog veel onzeker is over de toekomst. Het is voor zowel ouders als kinderen wennen om in de nieuwe situatie weer een eigen plek te vinden en zich weer veilig en geborgen te voelen. Systeemtherapie is helpend bij het opnieuw invulling geven aan het gezamenlijke ouderschap tijdens en na een scheiding, met alle emoties die hierbij komen kijken.

Individuele therapie: Je gaat het zelf doen, maar niet alleen

De belangrijkste relatie die je in je leven opbouwt is de relatie met jezelf. Wie ben je als je helemaal jezelf bent en hoe werkt dit in relaties met anderen? Hoe je in het hier en nu je plek inneemt in je leven heeft veel te maken met hoe je dat deed in het gezin waarin je bent opgegroeid. We hebben de (onbewuste) neiging om de dynamieken in ons systeem van herkomst te herhalen. We kiezen in het hier en nu de plek die we van huis uit hebben meegekregen. We geven invulling aan deze positie zoals we dat jong geleerd hebben. Dat geeft een gevoel van veiligheid, zelfs als het vastlopers oplevert. 

Wat vind jij belangrijk in je leven en wat zou je graag willen veranderen? Waar verlang je naar in je leven en wat is daarin al wel of nog niet gelukt? In individuele therapie onderzoeken we hoe deze relatie met jezelf en anderen eruit ziet, waar het je makkelijk af gaat en waar je het uit de weg gaat. We kijken naar waar en hoe je dit hebt geleerd, wat het je vandaag de dag oplevert en wat je zou willen veranderen. En vooral, wat heb je nodig om weer echt te verbinden met jezelf en anderen. 

Wanneer is systeemtherapie helpend?

In alle situaties waarin je wilt oefenen in het omgaan met relaties kan systeemtherapie uitkomst bieden, bijvoorbeeld:

Ouderschap en gezin:

 • Er is vaak strijd in je gezin. Je wilt hier graag verandering in maar je weet niet waar je moet beginnen.
 • Jij en je partner zijn het niet eens over de opvoeding van de kinderen. Je hebt het gevoel dat dit toch anders zou moeten kunnen maar je weet niet hoe jullie uit de vaste patronen kunnen komen die in de loop van de tijd zijn ontstaan.
 • Je merkt dat het met één van je gezinsleden niet goed gaat en wilt graag helpen om dit te verbeteren.
 • Jullie zijn een samengesteld gezin waarin iedereen op zoek is naar een nieuwe plek, wat veel onrust en conflicten met zich mee brengt.

Partner-relatie:

 • Je hebt het gevoel dat jij en je partner langs elkaar heen leven en er nog weinig echt contact is. Je wilt dit veranderen, maar je weet niet hoe.
 • Je mist intimiteit in je relatie. Je merkt dat dit gemis ook veel met je eigenwaarde doet en je zou hierover graag met je partner in gesprek willen.
 • Jullie hebben een moeilijke tijd achter de rug en willen elkaar graag weer terugvinden als partners.
 • Jij of je partner twijfelen aan het doorgaan met de relatie. Jullie willen onderzoeken wat jullie samen bindt en of dit verstevigd kan worden.

Scheiden:

 • Jullie hebben de keuze gemaakt om te gaan scheiden en willen dit op een goede manier organiseren voor alle betrokkenen.
 • Je merkt dat het lastig is om goed samen te werken met je ex-partner en dat de kinderen daar verdrietig van worden. Je zoekt tools om het voor jullie allemaal makkelijker te maken.
 • Na de scheiding is het contact met de andere ouder veel minder geworden of helemaal weggevallen. Je wilt de kinderen hier zo goed mogelijk in ondersteunen.

Eigen ontwikkeling:

 • Je merkt dat je steeds in dezelfde situaties vast loopt. Je wilt onderzoeken waar dit vandaan komt en hoe de (familie en liefdes) relaties in je leven hier invloed op hebben.  Je wilt graag de regie over je eigen leven weer terug. 
 • Je hebt het gevoel dat je niet uit het leven haalt wat je graag zou willen en je zou graag begeleiding krijgen om andere keuzes te durven maken.
 • Je hebt dingen meegemaakt die je gekwetst of getraumatiseerd hebben. Je word hierdoor belemmerd in je huidige leven en je relaties. Je wilt een manier vinden om hier goed mee om te gaan.
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info