Trainingen & Cursussen

Wat zijn trainingen voor professionals?

Voor mensen die met mensen werken en anders willen kijken bieden wij diverse trainingen, cursussen en presentaties aan vanuit de systeemtheorie. In een inspirerende setting nemen we jullie graag mee in de achtergronden van de systeembenadering en de mogelijkheden die deze biedt in verschillende vakgebieden. Zo bespreken we de invloed van systeemkrachten als posities, patronen, overtuigingen en visies en doen we praktische oefeningen om deze in te zetten ten gunste van werk en privé situaties. We besteden graag aandacht aan dat wat relevant is voor onze deelnemers. Hierover gaan we dan ook graag met de opdrachtgever in gesprek. Dit vertalen we op maat naar een toegankelijk en zo praktisch mogelijk programma, zodat de deelnemers er daadwerkelijk wat aan hebben in het jongleren met systemen waar ze deel van uitmaken, zowel in werksituaties als privé. 

Wat hebben we te bieden?

  • Trainingen en cursussen
  • Presentaties

De trainingen en cursussen: "Wie anders kijkt ziet nieuwe mogelijkheden"

Werken vanuit de Systeemtheorie voor zorgprofessionals bij gemeenten (voor bijv. wijkteams, consulenten, managers, beleidsmakers etc.)

  • 2 daagse training of 6 -daagse cursus

Werken vanuit de Systeemtheorie voor schoolprofessionals

  • 1 of 2 daagse training

Werken vanuit de Systeemtheorie voor Praktijk Ondersteuners bij Huisartsen

  • 2 daagse training of 6 daagse cursus

Systeemtheorie voor jeugdzorgverleners, jeugdbeschermers, psychologen, orthopedagogen (-generalisten), psychiaters

  • 2 daagse training of 6- daagse cursus

Systeemwijs voor managers en directies

  • 1 of  2 daagse training of 6 daagse cursus

Presentaties

Systeemwijs in het onderwijs: 

  • Systeemtheorie binnen het (speciaal) onderwijs, samenwerken met interne en externe systemen, een introductie op het ‘context’ denken binnen het onderwijs

 Systeemwijs in de jeugdzorg: 

  • Systeemdenken en -handelen in het werken met multi-stressgezinnen en crisissituaties, de positie van het kind en ouders in de (systemische) hulpverlening, het belang van een goede behandelcontext.

Systeemwijs in relaties:

  • Ontrafeling van relationele patronen, interactie en communicatietheorie, intimiteit en seksualiteit vanuit systeem theoretische benadering.

(Presentaties omvatten 1 dagdeel)

De trainers

De trainingen, cursussen en presentaties worden met zorg ontworpen en gegeven door Janneke de Voogd en Monique Hof. Samen vormen ze een veelzijdig en energiek duo en hebben zij een eigen wijze in het werken vanuit de systeemtheorie. 

Congres van Hof & de Voogd

Janneke en Monique bedenken en organiseren met veel plezier congressen waar ze zelf graag heen zouden gaan, voor vakgenoten en liefhebbers van systemisch denken en werken. Aankondigingen worden op de websites vermeld.  

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info