Voor verwijzers en zorgprofessionals

Als meer van hetzelfde niet werkt

Het kan gebeuren dat er al heel wat hulpverlening is geprobeerd, en ook weer gestopt, zonder de positieve verandering die verwijzers of zorgprofessionals voor cliënten wensen. Dit leidt tot een teleurstellende ervaring tussen hulpverlening en betrokkenen, of zelfs tot een conflict. Er kan daarmee een nieuw probleem ontstaan. 

In die gevallen kan systeemtherapie uitkomst bieden. Middels een systeemonderzoek of een gezins diagnostisch onderzoek kijken we naast het zichtbare probleem ook naar de complexe werkelijkheid die daaronder ligt. We onderzoeken wat maakt dat er geen blijvende verandering plaats vindt en bieden advies over alternatieve invalshoeken om de stagnatie op te heffen. 

Voor verwijzers zoals huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, psychiaters, gemeenten of consulenten van sociale gebiedsteams kunnen we op de volgende manieren meedenken: 

Systeemonderzoek

Middels een systeemonderzoek brengen we in kaart of er beïnvloeding van gedrag is door bijvoorbeeld lichamelijke ziekte, psychopathologie en/of verslaving. Daarnaast onderzoeken we de sociale context die meespeelt; de relatie, het gezin, de familie, de vriendenkring en het maatschappelijk functioneren en de al betrokken professionele hulpverleners van de cliënt. De centrale vragen zijn: wie wil wat van wie? Is dit passend in de tijd? Is dit passend bij de rol die iemand vervult? En is de hulpvraag of verandervraag kloppend met de sociale situatie? Vaak werkt een dergelijk onderzoek voor alle betrokkenen zeer verhelderend. 

Het zien van de verbindingen, de invloeden binnen het systeem en de veranderbare en in standhoudende factoren geeft richting aan een vervolgtraject. Van de analyse maken we een rapportage en stellen we werkhypothese op voor vervolginzet om tot een verandering te kunnen komen. 

Kortdurende systeeminterventies

Kortdurende systeeminterventies zijn een vorm van bemoeizorg om tot verandering te kunnen komen en bij noodzaak eventueel toe te leiden naar zorg om het proces verder te behandelen/begeleiden en terugval te voorkomen. Deze interventies vragen maatwerk en worden zorgvuldig afgestemd met de verwijzer.

Multi Disciplinair Systeemoverleg

Middels een MDS verzorgen we een bijeenkomst voor betrokken instanties om schijnbaar hopeloze, vastzittende situaties en of tegengestelde belangen te analyseren met elkaar en te komen tot verbinding ( bijvoorbeeld sociale gebiedsteams, zorgverleners en behandelaren, budgetbeheer, woningcorporaties). Deze overleggen vragen maatwerk en worden zorgvuldig afgestemd met de verwijzer.

In welke situaties?

  • Daar waar het reguliere aanbod niet aansluit of aanslaat
  • Wanneer er langere tijd geen positieve verandering is voor of door cliënten
  • Waar een systeemanalyse de problematiek beter helpt te begrijpen voor zowel verwijzers als cliënten. 
  • Waar een advies vanuit de systeemanalyse wenselijk is om verandering in te zetten. 
  • Waar meedenken prettig is met zowel familie als professioneel betrokkenen in verschillende vraagstukken zoals:

          - Waar nu de onderliggende hulpvraag ligt
          - Waarom er ambivalentie voor verandering is bij het individu of gezin 
          - Wat maakt dat mensen schijnbaar gemotiveerd zijn maar niets doen 
          - Waarom de eerdere hulp niet heeft geholpen

Aanmelden

Mocht u als professional inschatten dat een systeemaanpak helpend zou kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op via telefoon (06-23086000) of email (info@jdvsysteemtherapie.nl). We bespreken dan op welke manier we mogelijk iets kunnen betekenen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info