Onze werkwijze

Systeemtherapie: wat kan je verwachten?


Omdat geen mens hetzelfde is zien we elke samenwerking als maatwerk. We werken niet zoals het ‘in de boekjes' staat maar willen jou en wat jou beweegt graag leren kennen. Op basis daarvan bepalen we samen hoe we de therapie gaan vormgeven. We zijn als gesprekspartners nuchter en helder maar nemen daarnaast onze eigen visie en persoonlijkheid mee. We willen vooral doen wat helpt en dat doen we graag samen.


Wachttijden


Momenteel is de behandelwachttijd voor aanvang van een therapie circa 12 weken. Een kennismakingsgesprek proberen we altijd binnen 6 weken na aanmelding te plannen. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie neem dan contact op met uw huisarts of gemeente.


Kennismaking


Een eerste kennismaking doen we telefonisch. Tijdens dit gesprek wordt vaak al snel duidelijk of deze vorm van systeemtherapie bij je past en of het wederzijds zou kunnen klikken. Is de veranderwens passend bij wat wij bieden dan plannen we een afspraak voor een eerste systeemanalyse. Het vervolg stemmen we af op wat er passend is voor jouw traject.


Locatie


Gesprekken kunnen plaatsvinden op onze locatie in Arnhem. Ook kunnen we bij je thuis of op je werkplek komen. We bespreken wat voor jou/jullie de beste plek is voor de gesprekken.


Particulier aanbod: Persoonlijk Systeemtraject op maat


Ben je op zoek naar:


  • bewust zijn van de systeemkrachten die spelen in jouw leven
  • inzicht in de positieve invloed die je kan hebben in jouw relaties
  • de rust om echt jezelf te zijn in de keuzes die je maakt
  • Verdieping, herstel of omvormen van belangrijke relaties vanuit een liefdevolle intentie


Een persoonlijk systeem traject biedt je de kans om samen in korte tijd effectief en voluit aan de slag te gaan met jouw veranderwens. Geen lang therapietraject dus, wel intensieve begeleiding door mij én oprechte commitment van jou als deelnemer. We onderzoeken wat er speelt in jouw systeem, hoe je andere keuzes kan maken waarmee je dicht bij jezelf blijft én je optimaal verbonden voelt en boren jouw intrinsieke vermogen tot veerkracht en connectie aan.


  • Systeem Analyse: Kort maar krachtig. In 1 sessie jouw systeem in zicht.Met het uittekenen van jouw systeem zie je de logica van je vraagstukken voor je ogen verschijnen. Je krijgt in 1 sessie je veranderdoelen helder zodat je jouw relaties tot in de kern kan verbeteren.
  • Persoonlijk Systeem traject: In 6 maanden werken aan stabiele en liefdevolle relaties. Met de wijsheid van systemisch inzicht zet je in korte tijd flinke stappen naar een stevige verbinding met jezelf en met anderen. Door 1 op 1 sessies en persoonlijke begeleiding tussen de sessies door krijg je inzicht in de systeemkrachten die spelen in jouw leven, tackel je oude patronen en leer je anders te communiceren met de mensen om je heen. Je oefent met praktische tools in je dagelijkse leven zodat de verandering niet alleen korte termijn om vervolgens weer in dat oude gedrag te schieten. Je relaties veranderen ten positieve mee omdat je het anders ziet, voelt en doet in de connectie. (Voor individuele trajecten is het tarief vrijgesteld van BTW)


Meer weten?


Vul het contactformulier in op deze site of mail naar info@jdvsysteemtherapie.nl. Ik bel graag met je om jouw wensen te bespreken.


Vergoeding


Systeemtherapie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.


Afspraak verzetten of annuleren


Wanneer de afspraak niet door kan gaan, laat dat dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van te voren weten.Afzegging kan per telefoon (06-23086000) of email (info@jdvsysteemtherapie.nl). Indien u vergeet om een afspraak te annuleren of te laat bent brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. Indien de afspraak meer dan 24 uur van te voren is afgezegd plannen we zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe afspraak in.


Systeemtherapie middels Jeugdwet


Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg, is in het geval van jeugdzorg een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of gemeente nodig en voor de Wmo een verwijzing van de gemeente. De kosten worden vergoed tot een maximaal aantal uren, bepaald door de gemeente. Hou er in het geval van een toewijzing door de gemeente wel rekening mee dat er een maximaal aantal uren beschikbaar is waarbinnen de behandeling vormgegeven moet worden.
JdV Systeemtherapie biedt ondersteuning in de regio Arnhem (Centraal Gelderland) die valt binnen behandeling onder de JeugdWet. Dit zijn de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.


Let op: voor de gemeenten Rheden en Rozendaal geldt dat aanmeldingen van nieuwe cliënten per 31 december 2020 niet meer vergoed zullen worden door de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden of Rozendaal. Vanzelfsprekend nemen wij binnen de praktijk nog wel particuliere cliënten aan uit deze gemeentes (niet vergoede zorg).

Kwaliteit


Als erkend systeemtherapeuten zijn we lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Alle samenwerkingspartners zijn tevens geregistreerd bij de voor hen geldende beroepsverenigingen en voldoen aan de kwaliteitseisen van de geldende beroepscode. Systeemtherapeuten en systeem therapeutisch werkers hebben een beroepsgeheim en houden zich aan de privacy wetgeving, dat wil zeggen dat alles wat binnenskamers gezegd wordt ook binnenskamers blijft.

We werken met grote zorgvuldigheid. Toch kan het gebeuren dat er in de samenwerking iets gaat schuren. We proberen er dan samen uit te komen.De eerste stap is altijd een gezamenlijk gesprek hierover. Mocht dat geen uitkomst bieden kun je terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar onze klachtenregeling.

Meldcode


Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.


Agressie


JdV Systeemtherapie hanteert een agressieprotocol ter preventie en aanpak van agressie.


Privacy


Onze praktijk voldoet aan de Europese Privacywetgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming (AVG). Indien overleg met huisarts, verwijzers of andere zorgverleners nodig is of bij het versturen van schriftelijke informatie wordt vooraf altijd toestemming gevraagd (bij minderjarige kinderen aan ouders/verzorgers). Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy.

‘Om de ander te begrijpen heb je context nodig zodat je het grotere plaatje kunt zien’

VOOR VERWIJZERS & PROFESSIONALS